Jobs in Beijing | Shanghai | Tianjin | Nanjing | Suzhou | Hangzhou | Guangzhou | Shenzhen | Dongguan | Dalian | Qingdao | Chongqing | Harbin

Beijing Dekuaixin Education Consulting Co.,Ltd

About Beijing Dekuaixin Education Consulting Co.,Ltd

The Beijing Dekuaixin Education Consulting Co.,Ltd is a leading English language Institution with teaching opportunities across China. We are currently recruiting foreign English teachers, to live and work in China teaching English to Chinese students.

Additional Information

  • Contact person: ChrisDiao
  • Phone number: 13171880632
  • Current location: Beijing
  • Address: chaoyang district
  • Email: Chris@dekuaixin.com

job title

Job searchAdvanced